Hjem

Tror du at du er utsatt for ID-tyveri, klikk her eller på bildet «Min ID er misbrukt»

Vil du lære mer om hvordan sikre deg, klikk på «Forebygge ID-tyveri» eller en av selvtestene våre under.
___________________________________________________________________________________

Min ID er misbrukt